2023ko San Juan Lehiaketaren emaitzak / Resultado del Concurso de San Juan 2023

Arrasaten, San Juan VIII. Lehiaketaren epaimahaia eratu da. Antonio Murillo jaunak, Jessica Del Campo andreak eta Oier Larrañaga jaunak osatzen dute, eta Sebastián Lozano jauna da idazkaria. Gaur eman da epaia, 2023ko ekainaren 29an, 00:05ean. Honako hauek dira sariak, deialdiaren oinarrietan ezarritakoaren arabera:

Lehen Saria: Garaikurra eta 250 €eskudirutan.
“DENOK MEZETARA”, egilea: Sandra Melero.

Bigarren Saria: Garaikurra eta 150 €eskudirutan.
“ADARRA JOTZEN”, egilea: Aitor Arruti.

Hirugarren Saria: Garaikurra eta 75 €eskudirutan.
“ERASOTZAILEAK SAN JUAN SURA”, egilea: Jon Alza.

Argazki orinala: Garaikurra eta 75€ eskudirutan.

«AZKENA TA ETXERA», egilea: Aimar Elortza.


En Arrasate, constituido el jurado calificador de la VIII EDICIÓN del Concurso de San Juan, compuesto por: D. Antonio Murillo, Dª. Jessica del Campo y D. Oier Larrañaga, actuando como secretario D. Sebastián Lozano, y realizado el fallo hoy siendo las 00:05 horas del 29 dejunio de 2023, se concede los siguientes premios en función a los establecido en las bases de la actual convocatoria a las siguientes fotografías:

Primer Premio: Trofeo y 250 € en metálico.

“DENOK MEZETARA”, autora Sandra Melero.

Segundo Premio: Trofeo y 150 € en metálico.

“ADARRA JOTZEN”, autor Aitor Arruti.

Tercer Premio: Trofeo y 75 € en metálico.

“ERASOITZALEAK SAN JUAN SURA”, autor Jon Alza.

Fotografía original: Trofeo y 75 € en metálico.

«AZKENA TA ETXERA», autor Aimar Elortza.

 

 

 

01-Sandra Melero - Denok mezetara

Image 1 De 41