Maritxu Kajoi Lehen Argazki Lehiaketa 2015

cartel maritxu copia wassap

 

MARITXU KAJOI LEHEN ARGAZKI LEHIAKETA

ArtGazki argazki taldeak, Maritxu jaiaren komisiñua eta Arrasateko udaletxearen laguntzarekin antolatuta.

GAIA: Maritxu Kajoi jaia, 2015eko urriak 2an. Ez dute aurretik ateratako argazkiak balioko.

IZEN-EMATEA: DOHAINEZKOA eta irekia.

TEKNIKA, FORMATOA ETA ARGAZKI KOPURUA:

Argazkiak koloretan edota txuri-beltzean izan daitezke.

Ezin izango dira inolako oinarrietan muntatu, ezta kiribilduta aurkeztu. Epaimahaiak lehiaketatik kanpo utziko ditu manipulatuta egon daitekeen edozein argazki (elementu bisualak gehitu, kendu edota mugitzen badira).

Gehienez 3 argazki aurkeztu ahal izango dira, 72 dpi-ko bereizmenarekin eta 2048 pixel argazkiaren alde luzeenean.

Argazkiak aukeratuak izaten badira, antolatzaileek argazki originalak eskatuko dituzte. Beraz, gomendagarria da egileak aurkezten dituen argazki originalak bere kalitate osoan gordetzea.

Argazkiak helbide honetara bidali behar dira: lehiaketak@artgazki.org, 2015eko urriak 9ko gaueko 12ak baino lehenago.

Argazkiekin batera beste datu hauek bidali behar dira: Egilearen izen-abizenak, helbide elektronikoa, telefono zenbakia eta argazki bakoitzaren izenburua.

Egileak aurkeztutako argazkien egile bezala aitortuko dira.

Antolatzaileek, ArtGazki, ziurtatzen dute jasotako datuekin erabilera zuzena egingo duela, LOPD 15/1999 lege organikoak esaten duenaren arabera.

ARGAZKIEN AUKERAKETA ETA EPAIA:

Epaimahaiak eskubidea izango du oinarri hauek betetzen ez duen edozein lan alde batera uzteko. Baita lehiaketatik kanpo uzteko gustu txarreko edota argazki erasotzaileak.

Epaimahaia ArtGazki argazki taldeak izendatuko du eta aukeratutako pertsonak adituak izango dira argazkigintzan eta arte lanetan. Epaia Maritxu Kajoi egunaren hurrengo asteburuan egingo da. Lanaren epaia apelaezina izango da.

ESKUBIDEAK:

Aurkeztutako lanak ArtGazki taldearen eskuetan geratuko dira, bai erakusketa eta dibulgazio lanetan hainbat euskarrietan editatu ahal izango dituelarik, beti ere egilearen izena aipatuz.

Antolatzaileek lehiaketan aurkeztutako argazkiak Arrasateko udaletxeari eta Maritxu Kajoi komisiñuari utzi diezaiekete. Hauek ezingo die beste hirugarren bati argazkiak utzi egileen baimena izan gabe.

Lehiaketan parte hartzeak oinarrien onarpena adierazten du.

SARIAK

1.Saria: Garaikurra, Artgazki elkarteko kikara eta 200 euro.

2. Saria: Garaikurra, Artgazki elkarteko kikara eta 100 euro.

3.Saria: Garaikurra, Artgazki elkarteko kikara eta 50 euro.

Zozketatuko da:

• Bi lagunentzako gaua eta gosaria Areano nekazal-turismo etxean (Aretxabaleta).

• Bi lagunentzako afaria Hilarion jatetxean (Arrasate).

• 6 botila erreserba ardoa (Maritxu Kajoi ).

• 3 Artgazki elkarteko kikara.


 

I Concurso fotográfico Maritxu Kajoi

Organizado por ArtGazki con la colaboración de la comisión de fiestas y el ayuntamiento de Arrasate.

BASES:

-TEMA: fiesta de Maritxu Kajoi, del día 2 de Octubre de 2015. No valdrán fotos de fechas anteriores.

-INSCRIPCION: GRATUITA y abierta a todo el público.

-Las fotografías pueden ser en color o blanco y negro.

-Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes. El jurado descartará cualquier fotografía que a su entender, haya sido sometida a manipulaciones tales como añadir, suprimir o desplazar elementos visuales de la imagen.

-Se podrán presentar un máximo de 3 fotografías a 72ppp y 2048 pixeles en su lado más largo.

-Las fotos elegidas para exponer, se pedirán, tras el concurso, a los autores, a máxima resolución, por lo que se pide conservar los originales a máxima resolución.

-Las obras deberán enviarse a la siguiente dirección: lehiaketak@artgazki.org antes del 9 de Octubre de 2015 a las 24h.

-la fotografías deberán ir acompañadas de los siguientes datos: Nombre, apellidos

dirección electrónica, teléfono y título de cada foto.

-Los concursantes garantizan que las fotografías que envían para la participación en el concurso son de su autoría.

-La organización, ArtGazki, garantiza el correcto tratamiento de los datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

SELECCION DE OBRAS Y FALLO:

-El Jurado se reserva el derecho de descartar cualquier trabajo que no se ajuste a las presentes bases, así como eliminar del concurso y no publicar aquellas fotos que se consideren de mal gusto u ofensivas.

-La elección de los ganadores se realizará por un jurado compuesto por personas cualificadas en el mundo de la fotografía y el arte, durante el fin de semana inmediatamente posterior a las fiestas de Maritxu Kajoi.

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFIAS:

-La organización se reserva el derecho (no exclusivo) de reproducir las imágenes con fines informativos o promocionales y exponer de manera libre cualquiera de las obras que participen en este concurso, siempre indicando el nombre del autor.

La organización puede ceder las fotos, presentadas al concurso, al  ayuntamiento de Arrasaste y a la comisión de fiestas de Maritxu Kajoi ( Maritxu Kajoi Komisinue ). Estos, no podrán ceder las obras a terceros sin permiso de los autores.

PREMIOS

1er Premio: Trofeo, Taza de la asociación Artgazki y 200€.

2º Premio: Trofeo, Taza de la asociación Artgazki y 100€.

3er. Premio: Trofeo, Taza de la asociación Artgazki y 50€.

Se sorteara:

• Noche para 2 con desayuno en la casa de agro-turismo  Areano (Aretxabaleta).

• Cena para 2 en el restaurante Hilarion (Arrasate).

• 6 botella de vino reserva (Maritxu Kajoi ).

• 3 tazas de la asociación Artgazki.